Thời sự quốc tế

Mới nhất
Trung Quốc xét nghiệm người rời Vũ Hán Trung Quốc xét nghiệm người rời Vũ Hán
T7, 04 / 2020 5:34 chiều
Trung Quốc yêu cầu người làm việc trong ngành tiếp xúc nhiều với công chúng như y tế, giáo dục, an ninh phải xét nghiệm nCoV trước khi rời Vũ Hán. Ủ[...]