Sức khỏe

    Mới nhất
    Những điều cần biết sau khi tiêm chủng
    CN, 09 / 2021 11:39 chiều
      Trẻ em và người lớn đều cần được theo dõi tối thiểu 30 phút sau khi tiêm vaccine tại cơ sở tiêm chủng.Theo dõi sau tiêm chủng Sau khi tiêm, n[...]